certificering

Home / certificering

CEDEO Certficering

XL10 Training|Opleiding is een CEDEO-erkend trainingsinstituut. Van alle Nederlandse trainingsbureaus zijn slechts 5,4% CEDEO-erkend. Alleen bureaus met een meer dan gemiddelde performance komen in aanmerking voor dit keurmerk.

De CEDEO-erkenning is een zware. onafhankelijke audit, uitgevoerd door Stichting CEDEO. De toetsing is door de jaren heen steeds strenger geworden en de kwaliteit van de erkenning groeit mee. Iedere twee jaar wordt de audit opnieuw gedaan en wij zijn ontzettend trots op de 98,7% klanttevredenheidsscore. Wij streven naar de 100%!

CRKBO Certificering

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs worden organisaties opgenomen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Een stevige kwalitatieve audit gaat vooraf aan de inschrijving . Ingeschreven organisaties in het register zijn een erkende instelling ten aanzien van de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

Agressiecursus van XL10 Training|Opleiding voldoet aan de regels van het CRKBO en biedt erkend beroepsonderwijs.