Miljarden verzuimkosten door agressie op de werkvloer

Home / Blog / Miljarden verzuimkosten door agressie op de werkvloer

Miljarden verzuimkosten door agressie op de werkvloer

Agressie op de werkvloer

Jaarlijks zijn 1,6 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door mensen van buiten de organisatie en 1,1 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door collega’s of leidinggevenden. Gezondheidszorg en openbaar bestuur zijn sectoren waarin zowel externe als interne agressie veel voorkomt.

Collega pesten
Dat blijkt uit het in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken door TNO geschreven rapport Agressie op het werk 2014. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van agressie: ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Intimidatie komt het meest voor. Een op de vijf werknemers geeft aan slachtoffer te zijn geweest van intimidatie door externen, iets meer dan een op de tien werknemers was slachtoffer van intimidatie door een collega of leidinggevende.

Openbaar bestuur
In de periode van 2007 tot 2014 is het aantal slachtoffers van externe en interne agressie nagenoeg gelijk gebleven. De kans op confrontatie met externe agressie is het grootst in de gezondheidszorg en verpleging, waar ongeveer de helft van de werknemers in 2014 met een vorm van agressie door derden in aanraking kwam. Het openbaar bestuur scoort ook relatief hoog: ruim een kwart van de daarin werkzame mensen zijn slachtoffer van externe agressie.

Belangrijk arbeidsrisico
Van interne agressie – (seksuele) intimidatie, fysiek geweld en pesten – heeft één op de vijf in het openbaar bestuur werkzame mensen last. Het openbaar bestuur geldt evenals de gezondheidszorg als een van de sectoren waarin zowel externe als interne agressie veel voorkomt. De aandacht voor agressie blijkt het grootst bij de overheid: bijna de helft van de werkgevers agressie als belangrijk arbeidsrisico.

Burn-outklachten
Interne agressie lijkt overigens meer impact te hebben dan externe agressie. Het leidt volgens de onderzoekers aantoonbaar tot meer burn-outklachten, meer verzuim, een slechtere algemene gezondheid, verminderde werktevredenheid, een sterkere verloopintentie en een verlaagde inzetbaarheid. Dat verschil vertaalt zich ook in de verzuimgerelateerde kosten voor de werkgever die gepaard gaan met agressie op het werk. ‘De kosten als gevolg van de extra verzuimdagen door interne agressie worden geschat op 1,7 miljard euro per jaar, en deze kosten als gevolg van externe agressie worden geschat op 600 miljoen euro.

Extra verzuimdagen
Dat interne agressie tot hogere kosten leidt dan externe agressie, komt vooral doordat slachtoffers van interne agressie langduriger verzuimen. Van alle vormen van agressie is intimidatie de meest kostbare. Intimidatie door externen kost ruim 400 miljoen euro en intimidatie door internen ongeveer 1,5 miljard euro per jaar. Dit komt doordat deze vorm van agressie relatief veel voorkomt en tot veel extra verzuimdagen leidt’, aldus de onderzoekers.

Bron: Binnenlands Bestuur / Hans Bekkers / maart 2016

 

XL10 Training|Opleiding
XL10 Training|Opleiding
is een CEDEO-erkend trainingsbureau gespecialiseerd in het ondersteunen en versterken van teams en individuele medewerkers in het beïnvloeden van gedrag en omgaan met agressie.

Agressie op de werkvloer

Wilt u meer weten over dit onderwerp, wilt u de volledige rapportage ontvangen of wilt u meer weten over onze maatwerk opleidingstrajecten? Neem dan contact met ons op via 074-2452645 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier, dan nemen wij contact met u op!

contactformulier

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Recommended Posts
verborgen_kluis_in_klok_resizeAgressietraining - Just DO it!