Agressietraining

Jouw medewerkers leren effectief om te gaan met verschillende soorten agressief gedrag. De deelnemers leren hoe ze agressief gedrag kunnen herkennen en hoe ze dit zouden kunnen voorkomen. Ze krijgen inzicht in de wijze waarop ze, afhankelijk van de situatie het beste kunnen reageren. Ze leren grenzen te stellen en te handhaven en met de eigen emoties om te gaan in dit soort situaties. Het accent in de eendaagse of tweedaagse trainingen ligt op het ontwikkelen van vaardigheden in (non-)verbale communicatie in situaties waarin agressie naar voren komt.

1 of 2 dagen

follow-up aanbevolen

bij u op locatie

Programma

Het programma van de training die u hebt gekozen wordt voor u op maat gemaakt. Thema’s die in de verschillen trainingen aan bod komen zijn:

Omgaan met agressie

 • Het ontstaan agressie
 • Verbale en non- verbale communicatie
 • Het beheersen van je emoties
 • Grenzen stellen en hierover communiceren
 • Omgaan met uitbarstingen van agressie
 • Collega’s steunen bij agressie en na afloop
 • Oefenen van agressie situaties
 • Persoonlijk Verbeter Plan


Agressief gedrag beïnvloeden

 • Het ontstaan van agressie
 • Conflicthantering – voorkeursstijlen en alternatieven
 • Je eigen emoties onder controle houden
 • Samenwerken met collega’s bij agressie
 • Ondersteunen van collega’s na een agressie-incident
 • Jouw eigen gedrag herkennen en beheersen
 • Agressieve situaties inschatten en voorkomen
 • Praktijkcases oefenen
 • Persoonlijk verbeterplan


Veilig fysiek werken

 • Je uit een fysieke greep bevrijden
 • Je verdedigen bij aanvallen
 • Inschatten van veiligheidsrisico’s
 • Op een veilige manier ingrijpen
 • Je cliënt bij tegenwerking overtuigen
 • Veilig ingrijpen bij agressief gedrag bij cliënten onderling
 • Opvang en nazorg van collega’s na een fysiek incident

Beoogde resultaat

De agressie trainingen van XL10 hebben allen tot doel om uw medewerkers meer zelfvertrouwen te geven in situaties waarin agressie voorkomt. Ze leren situaties tijdig in te schatten en agressief gedrag of fysieke agressie waar mogelijk te voorkomen. Per training zijn er specifieke leerresultaten te benoemen, namelijk;

Omgaan met agressie

 • Inzicht in verschillende soorten agressie
 • Verschillende vormen van agressie beheersen
 • Zelfvertrouwen bij communicatie in agressiesituaties
 • Je hebt je eigen emoties beter in de hand
 • Een eigen persoonlijk verbeterplan

 

Agressief gedrag beïnvloeden

 • Inzicht in de oorzaak van agressie
 • Inzicht in jouw gedrag bij agressie
 • Verschillende agressiesituaties beheersen
 • Voorkomen van (dreigende) agressiesituaties
 • Je hebt je eigen emoties beter in de hand
 • Meer ‘in control’ tijdens een agressiesituatie
 • Een eigen persoonlijk verbeterplan

 

Veilig fysiek werken

 • Veilig fysiek ingrijpen bij agressie
 • Toepassen van fysieke technieken
 • Toepassen van verbale vaardigheden
 • Je emoties de baas blijven
 • Opvang en nazorg na agressie
 • Werken volgens het agressieprotocol

Wat we doen

De ontwikkel wensen van de organisatie staan centraal. Samen met de trainer worden de doelen vooraf helder geformuleerd. Vervolgens wordt de training op maat ontwikkelt voor uw organisatie. In de training verbeteren deelnemers  hun vaardigheden door veel te oefenen met cases en situaties uit de eigen praktijk. Een acteur zal bij een meerdaagse training met de deelnemers specifieke agressieve situaties oefenen.

De trainer en de acteur zijn er voor uw medewerkers om ze gerichte feedback en praktische tips te geven waar ze echt iets aan hebben in het werk. XL10 traint in kleine groepen waardoor er veel aandacht is voor de individuele deelnemers. Maatwerk! > Bekijk ons kwaliteitsconcept

 • Cases komen voort uit eigen leerdoelen
 • Training in kleine groepen
 • Weinig theorie. Veel actief oefenen